Kullanım Koşulları

1. Bağlayıcı Sözleşme

Bu Web Sitesinin Kullanım Koşulları, sizin (bundan böyle "siz" ve "sizin") bu Web sitesine erişiminizi ve Web sitesi kullanımınızı düzenler ve tüm kullanıcılar için geçerlidir. Web sitesine erişim sağlamanız ve onu kullanmanız aşağıdaki Kullanım Koşullarını kabul ettiğiniz ve onun hükümlerine tabi olduğunuz anlamına gelir. Aşağıdaki hükümler, kullanıcıların takdirine bağlı olarak değiştirilemez ve müzakere edilemeyen bağlayıcı bir politika olarak hazırlanmıştır. Bu kullanım hükümlerini kabul etmiyorsanız, lütfen web sitemize erişmekten ve kullanmaktan kaçının.

2. Fikri Mülkiyet

Bu Web sitesinin bütün içeriği (bundan sonra “İçerik”) münhasıran The Net Global’e ve bağlı şirketlerine aittir ve Fikri Mülkiyet haklarıyla korunmaktadır. İçerik, bunlarla sınırlı olmamak üzere, grafikler, kullanıcı arayüzleri, görsel arayüzler, fotoğraflar, logolar, sesler, müzik, çizilmiş eserler, kodlar, tasarım, yapı, söylem, "görünüm ve his" ve bu içeriğin düzenlemesini kapsar.

İçerik; Ticari Marka, Telif Hakkı, Patent, Tasarım, Ticari Sır ve Haksız Rekabet Yasaları ve ilgili diğer yasalar tarafından korunmaktadır.

The Net Global® Ticari Markası ve Web Sitesinde yer verilen diğer tüm ticari markalar, münhasıran The Net Global'in mülkiyetindedir ve çeşitli yargı bölgelerinde ticari marka olarak usulüne uygun olarak tescil edilmişlerdir.

The Net Global tarafından aksi yönde açıkça izin verilmediği sürece hiçbir İçerik elektronik olarak veya başka bir şekilde kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz, yüklenemez, paylaşılamaz, kamuya açık olarak sergilenemez, tercüme edilemez, iletilemez veya dağıtılamaz. Yukarıda bahsedilen eylemler, Kullanım Koşullarının ihlali anlamına gelir ve The Net Global'in fikri mülkiyet haklarının ihlalinden bireysel olarak sorumlu tutulursunuz.

Web sitemizi kullandığınızda The Net Global, Web sitesinin İçeriğine erişmeniz ve onu kullanmanız için bu Kullanım Koşullarında belirtilen hükümlere uygun olarak size sınırlı, geri alınabilir, bireysel, lisanslanamaz, devredilemez, temlik edilemez bir yetki vermektedir.

Bu sitenin kullanımı, hiçbir şekilde bu kullanım koşullarının öngördüğü ve sınırlarını çizdiği hakların dışına çıkamaz.

3. Web sitesinin Kullanımı ve Kısıtlamalar

Sitenin herhangi bir bölümüne veya herhangi bir site içeriğine erişmek, almak, dışa aktarmak veya dizinlemek için herhangi bir robot, arama motoru örümceği, site arama/indirme uygulaması veya başka bir otomatik cihaz, işlem veya araç kullanamazsınız.

Sitenin herhangi bir bölümünde tersine mühendislik yapamazsınız.

Web sitesinin herhangi bir bölümüne erişmek, içeriği ele geçirmek, kopyalamak veya izletmek için herhangi bir teknoloji ve/veya materyal ve/veya metodoloji kullanamaz veya Web sitesinin gezinme yapısını veya sunumunu herhangi bir şekilde çoğaltamaz veya atlayamaz, The Net Global tarafından açıkça kullanıma sunulmayan herhangi bir İçeriği veya bilgiyi elde etmek veya edinmeye çalışmak için Web sitesinin çalışmasını kesintiye uğratamaz veya kesintiye uğratmaya teşebbüs edemezsiniz.

Bu Web sitesini herhangi bir bilgisayar ağının güvenliğini ihlal etmek, şifreleri veya güvenlik şifreleme kodlarını kırmak için kullanamazsınız; Web sitesinin veya Web sitesi içeriğinin güvenliğini bozamaz ya da bunlara müdahale edemez veya Web sitesine ya da içeriğine başka şekilde zarar veremezsiniz.

Web sitesinin güvenlikle ilgili herhangi bir özelliğini, site içeriğinin kullanımını veya kopyalanmasını engelleyen veya kısıtlayan özellikleri veya Web sitesinin kullanımına sınırlamalar getiren özelliklerini kaldıramaz, engelleyemez, devre dışı bırakamaz, bunlara zarar veremez ya da başka bir şekilde müdahale edemezsiniz.

Bu Web sitesini, bozulmasına, kullanımın kesintiye uğramasına veya hata vermesine neden olabilecek şekilde kullanamaz ya da ona herhangi bir müdahalede bulunamazsınız. Bu Web sitesi aracılığıyla The Net Global'e yanıltıcı, yanlış veya sahte bilgi veremezsiniz.

Web sitesinin herhangi bir bölümüne veya özelliğine veya Web sitesi ile bağlantılı diğer sistemlere veya ağlara ya da Web sitesi üzerinden yahut Web sitesi aracılığıyla sunulan hizmetlerden herhangi birine bilgisayar korsanlığı, şifre "madenciliği" veya diğer gayri meşru araçlarla herhangi bir şekilde yetkisiz erişim sağlama girişiminde bulunamazsınız.

Siteyi veya herhangi bir İçeriğini yasadışı veya bu Kullanım Koşulları tarafından yasaklanan herhangi bir amaç için ya da herhangi bir yasadışı veya The Net Global'in ya da başkalarının haklarını ihlal eden başka bir faaliyetin gerçekleşmesini sağlamak için kullanamazsınız.

Web Sitesini bu şartların hükümlerini ihlal edecek şekilde kullanamazsınız.

Net Global, kullanım koşullarının ihlali durumunda veya başka herhangi bir nedenle bildirimde bulunmaksızın Web sitesine erişiminizi ya da Web sitesini kullanımınızı sonlandırma hakkını saklı tutar.

Anlaşılır olması açısından, yukarıdaki kısıtlanmış eylemler örnek niteliğindedir ve Net Global, bu kullanım koşullarını ihlal edebilecek herhangi bir davranışı değerlendirme hakkını saklı tutar.

4. Hesaplar ve Kullanımı

Web sitesinin bazı özelliklerini kullanabilmek ve The Net Global Hizmetlerine ulaşmak için üye olmanız ve bir hesap oluşturmanız gerekebilir. Hesap oluşturmak ve hesabınızı kullanmak için bazı kişisel bilgilerinizi girmeniz gerekecek. Hesabınızı oluşturarak ve kullanarak, Web Sitesini kullanmak amacıyla bu bilgileri sağlamayı kabul etmiş olursunuz. Bu bilgiler Gizlilik Politikamıza uygun olarak işlenecektir.

Web Sitesi aracılığıyla The Net Global'e sağladığınız tüm bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu ve böyle kalacağını, bu bilgileri olduğu şekilde tutacağınızı ve gerekirse güncelleyeceğinizi taahhüt edersiniz.

Başka bir kişi veya kuruluşun kimliğine bürünmeyeceğinizi ya da bir kişi veya kuruluşla olan ilişkiniz için yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunmayı kabul edersiniz.

Bu kullanım koşulları ve/veya yürürlükteki yasa ve yönetmelikler tarafından yasaklanan ve/veya herhangi bir üçüncü tarafın hakkını ihlal edebilecek herhangi bir içeriği yüklemeyeceğinizi ve/veya sunmayacağınızı kabul edersiniz.

Hesabı oluşturmak için sağlanan bilgilerin doğruluğundan münhasıran siz sorumlusunuz. The Net Global, bu tür bilgilerin doğruluğundan ve güncelliğinden hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır.

Hesabınızı oluşturmak için kaydettiğiniz bilgilerde yaptığınız değişiklikleri The Net Global'le paylaşmalısınız.

Hesabınızı kullanmak için bir şifre oluşturmanız gerekiyor. Şifrenizi gizli tutmak ve hiç kimseyle paylaşmamaktan münhasıran siz sorumlusunuz.

Hesabınızın yetkisiz veya şüpheli bir şekilde kullanılması durumunda, bu tür bir kullanımı derhal The Net Global'e bildirmelisiniz. Böyle bir durumda The Net Global, hesap bilgilerini korumak için kaydı sonlandıracak veya kendi takdirine bağlı olarak bu tür bir kullanımı önlemek için uygun ve makul önlemleri alacaktır.

The Net Global veya siz, kaydınızı herhangi bir zamanda, herhangi bir nedenle, herhangi bir bildirimde bulunmaksızın sonlandırabilir/siniz.

5. Yetki

Bu Web sitesini kullandığınız takdirde yasal olarak bağlayıcı bir sözleşme akdetme ehliyetine sahip olduğunuz kabul edilir. Yerel uygulama ve yasalara göre sözleşme yapma için asgari yaş sınırı sizi de bağlar.

6. Linkler ve Üçüncü Taraf İçerikleri

Bu Web sitesi üçüncü taraf web sitelerine ve/veya üçüncü taraf içeriğine harici bağlantılar içerebilir. Bu bağlantılar ve içerikler kolaylık sağlamak amacıyla paylaşılmıştır ve hiçbir şekilde kullanılması zorunlu değildir. The Net Global, zararlı, sakıncalı, uygunsuz veya saldırgan kabul edilen içerikler dahil olmak üzere, üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarına ait herhangi bir içerik, reklam veya ürün için hiçbir sorumluluk kabul etmez ve The Net Global, bu sitelerde sunulan içeriğin/bilgilerin hiçbirini doğrulamaz veya onlar hakkında güvence vermez. Bu bağlantıları kendi risk ve sorumluluğunuzda kullanacağınızı kabul edersiniz.

7. Sonlandırma

The Net Global ve siz, herhangi bir zamanda ve herhangi bir nedenle veya hiçbir neden belirtmeksizin bu Web sitesini kullanmayı sonlandırabilir/siniz.

Bu tür bir sonlandırma ile Web sitesine erişimi durduracağınızı ve onu kullanmayı derhal bırakacağınızı taahhüt edersiniz.

8. Hizmetler ve Ücretlendirme

Bu Kullanım Koşulları yalnızca bu Web sitesini kullanımınız için geçerlidir. The Net Global’in sunduğu Hizmetler, bu Hizmetlerle ilgili belirli Hüküm ve Koşullara tabi olacaktır. The Net Global Hizmetlerinin Hüküm ve Koşulları, uygulanabilir olduğu ölçüde, Web sitesi Kullanım Koşullarına dahil edilmiştir.

Sizinle The Net Global arasında henüz herhangi bir anlaşmanın akdedilmemiş olması kaydıyla, The Net Global sağladığı herhangi bir hizmet için ücretleri herhangi bir zamanda değiştirme ve güncelleme hakkını saklı tutar.

Web Sitesinin bazı özelliklerini kullanmanız için bir ücret ödemeniz gerekebilir. The Net Global, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, bu tür özellik ve/veya hizmetler için ücretleri belirleme ve istediği zaman değiştirme hakkını saklı tutar. The Net Global, açıkça izin vermediğiniz sürece sizden herhangi bir hizmet için ücret almayacaktır.

Web sitesinde belirtilen fiyat ve ücretler tahmini yaklaşık değerlerdir ve The Net Global'i hiçbir durumda taahhüt altına sokmaz. Bu tahmin, sizin sağladığınız bilgilere göre hesaplanır ve gönderinizle ilgili oluşacak gerçek değerlerden farklı olabilir.

The Net Global ile sizin aranızda yapılacak anlaşma esnasında, gönderinizin gerçek boyutu, yakıt artışları, vergi değişikliği ve ilgili diğer nedenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla çeşitli faktörler dikkate alınarak, verilen fiyat The Net Global tarafından değiştirilebilir.

9. Sorumluluğun Sınırlandırılması

Yasaların men ettiği durumlar haricinde, The Net Global ve/veya onun iştirakleri, hiçbir şekilde, Web sitesinin kullanımından ve/veya kullanılamamasından kaynaklanan kâr kaybı ve/veya zararlar da dahil olmak üzere, doğrudan, dolaylı, sonuç olarak ortaya çıkan, örnek teşkil eden, arızi ve/veya cezai zararlardan size karşı sorumlu tutulmaz.

The Net Global, Web sitesinin hizmetlerinin veya özelliklerinin kesintisiz veya hatasız olacağını veya herhangi bir kusurun düzeltileceğini veya Web sitesinin ya da onu barındıran sunucunun virüs veya diğer zararlı bileşenlerden arınmış olduğunu garanti etmez. Web sitesi "olduğu gibi" ve "mevcut olduğu şekilde" sağlanır ve herhangi bir kullanıcının belirli bir hedefine ve/veya amacına göre özelleştirilmemiştir.

The Net Global, ifa kusuru, depolayamama, ihmal, kesinti, silme, arıza, işlemin veya iletimin gecikmesi, işlem veya iletim hatası, bilgisayar virüsü, telekomünikasyon hattı arızası, kayıtların çalınması, imhası, değiştirilmesi veya kullanılması, yetkisiz erişim, sözleşmenin ihlali, haksız davranış, ihmal veya diğer hukuki sebep doğuran zararlardan sorumlu tutulamaz.

The Net Global, İçeriği ve/veya Kullanım Koşullarını istediği zaman önceden bildirimde bulunmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar.

10. İstisna

Bazı yargılama sistemleri, bazı garantilerin istisna tutulmasına ya da arızi veya sonuç olarak ortaya çıkan zararlardan doğacak sorumluluğun sınırlanmasına veya istisna tutulmasına izin vermemektedir. Sonuç olarak, bu kullanım koşullarının öngördüğü bazı sınırlamalar ve sorumluluk retleri sizin için geçerli olmayabilir. Bu tür yargılama sistemlerinde, The Net Global'in, onun yetkililerinin, yöneticilerinin, yatırımcılarının, çalışanlarının, yüklenicilerinin, acentelerinin, vekillerinin, yan kuruluşlarının ve bağlı kuruluşlarının sorumluluğu yasaların izin verdiği ölçüde sınırlandırılmıştır.

11. Tazminat

bununla ilişkili olan tüm hak taleplerine karşı The Net Global'i, onun yetkililerini, yöneticilerini, yatırımcılarını, çalışanlarını, yüklenicilerini, acentelerini, haleflerini, vekillerini, bilgi sağlayıcılarını, lisans verenlerini, yan kuruluşlarını ve bağlı kuruluşlarını korumayı, tazmin etmeyi, onların zarar görmelerini engellemeyi kabul etmektesiniz. The Net Global, masrafları kendisine ait olmak üzere, The Net Global'i tazmin etmeniz gereken herhangi bir konunun münhasır savunmasını ve kontrolünü, üstlenme hakkını saklı tutar; siz de bu iddialara ilişkin savunma sürecimizde bizimle işbirliği yapmayı kabul edersiniz.

12. Feragat

The Net Global'in bu kullanım koşulları kapsamındaki herhangi bir hükmü uygulamaması veya icra etmemesi, bu hükümden feragat edildiği anlamına gelmez ve bundan sonraki herhangi bir zamanda veya dönemde bu hükmü uygulamasını veya icra etmesini engellemez. The Net Global, tamamen kendi takdirine bağlı olarak bu kullanım koşullarının tüm hükümlerini veya herhangi bir hükmünü icra etme hakkını saklı tutar.

13. Değişiklikler

The Net Global, herhangi bir zamanda, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, önceden bildirimde bulunmaksızın Web Sitesinin içeriğini ve kullanım koşullarının hükümlerini değiştirebilir. Bu Web sitesini kullanmaya devam ederseniz, The Net Global tarafından kullanım koşullarında yapılan değişiklikleri zımnen kabul etmiş sayılacaksınız. Bu kullanım koşullarında yapılan herhangi bir güncellemeden her zaman haberdar olmak sizin sorumluluğunuzdadır.

14. İlişki

Siz ve The Net Global arasında, bu anlaşmanın bir sonucu olarak hiçbir ortak girişim, ortaklık, istihdam veya temsilcilik ilişkisi bulunmadığını kabul ediyorsunuz. Ayrıca, bu sözleşmede hayatta kalma hakkı veya üçüncü taraf lehdarlar bulunmadığını da kabul ediyorsunuz.

15. Uygulanacak Hukuk ve Yargı Sistemi

Bu Web Sitesini kullanımınızdan kaynaklanan herhangi bir iddia, dava ve/veya yasal işlemin Lübnan Yasalarına tabi olacağını ve Lübnan Mahkemelerinde çözüleceğini kabul ediyorsunuz. Bu tür bir davanın görüleceği yere veya yargı yetkisine şimdi veya gelecekte yapabileceğiniz her türlü itiraz hakkından açıkça feragat ediyorsunuz.

16. İletişim

Bu Web sitesinin kullanımına ilişkin herhangi bir soru ve/veya talebinizi Marketing@thenet.group e-posta adresi üzerinden The Net Global’in Pazarlama Departmanına iletebilirsiniz.

İşinizin Ölçeğini Büyütün

Bilgilerinizi girdikten sonra The Net Global ekibi size ihtiyaçlarınız için yardımcı olacak.

close

The Net Global’e gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz.

En kısa sürede size geri döneceğiz.

İşinizi Büyütmeye Hazır mısınız?

The Net Global’in dağıtım ve lojistik ihtiyaçlarınızda size nasıl yardımcı olabileceğini keşfedin.

Çerez Bilgileri

Web sitemizi kullanICI deneyiminizi iyileştirmek, site kullanımını analiz etmek ve pazarlama çalışmalarımıza yol göstermesi açısından çerezler kullanıyoruz. Ayrıntılar için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz.

Privacy settings

Decide which cookies you want to allow.
You can change these settings at any time. However, this can result in some functions no longer being available. For information on deleting the cookies, please consult your browser's help function.
LEARN MORE ABOUT THE COOKIES WE USE.

Necessary
Functionality
Analytics
Marketing

This website will:

 • Remember your cookie permission setting
 • Allow session cookies
 • Gather information you input into a contact forms, newsletter and other forms across all pages
 • Helps prevent Cross-Site Request Forgery (CSRF) attacks
 • Preserves the visitor's session state across page requests
 • Remember personalization settings
 • Remember selected settings
 • Keep track of your visited pages and interaction taken
 • Keep track about your location and region based on your IP number
 • Keep track on the time spent on each page
 • Increase the data quality of the statistics functions
 • Use information for tailored advertising with third parties
 • Allow you to connect to social sites
 • Identify device you are using
 • Gather personally identifiable information such as name and location

This website won't:

 • Remember your cookie permission setting
 • Allow session cookies
 • Gather information you input into a contact forms, newsletter and other forms across all pages
 • Helps prevent Cross-Site Request Forgery (CSRF) attacks
 • Preserves the visitor's session state across page requests
 • Remember personalization settings
 • Remember selected settings
 • Keep track of your visited pages and interaction taken
 • Keep track about your location and region based on your IP number
 • Keep track on the time spent on each page
 • Increase the data quality of the statistics functions
 • Use information for tailored advertising with third parties
 • Allow you to connect to social sites
 • Identify device you are using
 • Gather personally identifiable information such as name and location